Aktiespararna medlemsförsäkring

Aktiespararna medlemsförsäkring är ett försäkringskoncept som är gemensamt framtaget av WaterCircles Försäkring och Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna.

 

Försäkringar speciellt framtagna för medlemmar i Aktiespararna

Försäkringarna är framtagna som en förmån för Aktiespararnas medlemmar och innehåller extra fördelar. Fördelarna märks bland annat i samlingsrabatter, personlig och snabb service, att försäkringarna täcker fler ersättningsmoment och i utökade gränser för ersättning. Dessutom är alla försäkringarna miljösmarta genom att försäkringarna för bil, villa och fritidshus är Bra Miljövalsmärkta och genom att verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Mer om WaterCircles på deras hemsida

”Som världens största aktiespararorganisation är det viktigt att vi erbjuder våra medlemmar medlemsförmåner som de efterfrågar och som är av god kvalité. Då det gäller våra medlemsförsäkringar har vi därför valt att samarbeta med WaterCircles då de har ett bra utbud av sak- och olycksfallsförsäkringar, som även anpassats för våra medlemmar, samt en hög servicenivå och en ansvarsfull skadereglering. Dessutom har de värderingar som överensstämmer med Aktiespararnas samtidigt som de tar ett stort miljöansvar”

Annika Ismarker, Marknadschef Aktiespararna