Aktiespararna Hemförsäkring

I vår Hemförsäkring ingår ID-skydd och webbrensning om din identitet skulle bli kapad. Dessutom ingår ett golftillägg som ger dig ett extra bra skydd för din golfutrustning.

Om du vill ha en ännu bättre försäkring med ännu större omfattning kan du teckna vår absolut bästa försäkring – Superhem. Då ingår bland annat tilläggsförsäkringarna Allrisk och Resextra samt att du får bättre ersättning vid skador på elektronik och hushållsmaskiner.

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig med ett pris på din Hemförsäkring:

Vår hemförsäkring gäller även för flyktingar boende hos dig

Just nu flyr miljoner människor från Ukraina p.g.a. kriget som pågår. Är du en av dem som öppnat upp sitt hem och låter en eller flera flyktingar bo hos dig? Det kan då kännas tryggt att veta att vi tagit fram ett särskilt villkor, som en del av hemförsäkringen, för de som valt att erbjuda sin bostad till flyktingar som flytt från Ukraina.

Läs mer här

TRE SMARTA FÖRDELAR

ID-skydd & webbrensning

Ger dig hjälp att upptäcka om du fått din identitet stulen och avser att avlägsna kränkande innehåll som offentliggjorts på nätet utan ditt samtycke.

Samlingsrabatt upp till 20 %

När du tecknar flera försäkringar kan du få upp till 20 % rabatt på din Hemförsäkring.

Tillägget Golf ingår

I Hemförsäkringen ingår ett extra skydd om din golfutrustning skulle skadas eller förloras.

Detta ingår

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Hemförsäkring

Superhem

Ger ersättning vid stöld i bostad, gemensamhetsutrymme (t.ex. tvättstuga), förrådsutrymme, bilen, på arbetsplats eller egendom som du har med dig utanför bostaden (bortaskydd). Högsta ersättning för egendom i bostaden är valt försäkringsbelopp. Högsta ersättning för egendom på annan plats (bortaskydd) är 80 000 kr. Om du har Superhem ersätter vi egendom på annan plats (bortaskydd) med högst 100 000 kr.

Ger ersättning vid skador när eld kommit lös, vid kortslutning, nedsotning och blixtnedslag.

Ger ersättning vid skador som orsakats vid läckage från ledningssystem, akvarium och vattensäng.

Ger ersättning vid skador på dina olika hushållsmaskiner t.ex. spis, kyl, frys, tvätt- och diskmaskin.

Ger ersättning för livsmedel i frys vid strömavbrott eller vid fel på frysen, samt tvätt i tvättmaskin eller torktumlare vid fel på maskinen.

Ger ersättning för egendom som skadats vid storm, hagel, jordrörelse, snötryck och översvämning.

Ger ersättning för egendom som skadats som du haft med dig vid trafikolycka med t.ex. bil, båt och flygplan.

Om du flyttar omfattar hemförsäkringen både din gamla och nya bostad under 45 dagar från flyttdatum

Försäkringen ersätter den egendom du tar med dig på resa samt, kostnader för sjukhus- och läkarvård, merkostnader samt outnyttjad resekostnad om resan inte kunnat fullföljas p.g.a. exempelvis akut sjukdom eller olycksfall. Försäkringen gäller vid privat utlandsresa eller resa i Sverige, med minst en övernattning, under de första 45 dagarna.

Om du har blivit utsatt för misshandel eller sexualbrott och gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga kan du få ersättning för dina personskador. Högsta ersättning är 1 000 000 kr.

ID-skydd ger dig hjälp att begränsa skadan vid en identitetsstöld. Du kan även få information om hur du kan förebygga och upptäcka om du fått din identitet stulen.

Webbrensning är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke. I webbrensning ingår även att avsluta falska profiler som har registrerats i ditt namn.

Ersätter skada på den fasta egendomen som du är underhållsskyldig för enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr och självrisken är 1 500 kr.

Om du krävs på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver dig på skadestånd samt betalar det skadestånd som du eventuellt måste betala enligt skadeståndsrättsliga regler. Högsta ersättning är 5 000 000 kr.

Försäkringen ersätter dina advokatkostnader vid vissa tvister. Självrisken är 25 % av kostnaden, dock lägst grundsjälvrisken. Högsta ersättning är 250 000 kr.

Om du råkat ut för överfall, våldtäkt samt brand eller inbrott i din bostad kan du få krishjälp av psykolog. Försäkringen ersätter upp till 10 behandlingstillfällen och högsta ersättning är 10 000 kr. Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen ersätter skada på eller stöld av golfutrustning. Högsta ersättningsbelopp för golfutrustning är 30 000 kr, kontanter 500 kr och stöldbegärlig egendom 2 000 kr. Du får ersättning vid hole-in-one med 1 000 kr. Självrisken är 1 500 kr (ingen självrisk på hole-in-one).

 

För elektronik som inte uppnått 4 års ålder får du motsvarande ny utrustning om den skadas eller slutar att fungera. Med elektronik avses hushållsmaskin, stationär dator och stationär apparat för ljud- och/eller bildåtergivning.

Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda händelser på den fasta egendomen i bostadsrätten. Högsta ersättning är 150 000 kr.

Ger ersättning med upp till 75 000 kr om du förlorar eller skadar dina saker på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Vid förlust av saker utanför hemmet ersätter vi upp till 20 000 kr om du inte har Superhem, då ersätter vi upp till 75 000 kr. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg

Försäkringen omfattar avbeställningsskydd för hela familjen och alla resor under försäkringsperioden. Du får ersättning vid person- eller bagageförsening samt en ersättningsresa om mer än halva restiden har blivit förstörd av t ex sjukdom eller olycksfall. Högsta ersättningsbelopp för avbeställningsskydd och ersättningsresa är 25 000 kr per person och 75 000 kr sammanlagt. Resextra gäller utan självrisk.

Tillägg

Försäkringen gäller för dig och dina familjemedlemmar och ersätter personskador till följd av olycksfall som inträffat under fritiden. Högsta ersättning för medicinsk invaliditet är 20 pbb (prisbasbelopp) och vid dödsfall 0,5 pbb. Självrisken är 1 500 kr (ingen självrisk för invaliditets- och dödsfallsersättningen).

Tillägg Tillägg

Försäkringen ersätter skada genom plötslig och oförutsedd händelse på båt som är högst 6 m lång och 2 m bred, vars segelyta är högst 15 kvm och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättning är 50 000 kr och självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

mer information

Om det inträffar en skada och du ska få ersättning från din försäkring behöver du ibland betala självrisk. Det är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken väljer du själv mellan 1 500 kr, 3 000 kr, 5 000 kr och 8 000 kr. Ibland gäller särskilda självrisker och dessa finns angivna under respektive avsnitt i de fullständiga villkoren. Vid ersättning av en skada drar vi självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning på grund av aktsamhetskrav. Du behöver bara betala en självrisk, den högsta, per skadetillfälle även om flera försäkringar hos oss behöver utnyttjas.

Om du ska ut och resa och behöver utöka antal dagar som din reseförsäkring är giltig så behöver du teckna ett förlängt reseskydd hos oss. För mer information och för att teckna förlängt reseskydd, klicka här och vänligen fyll i formuläret.