Aktiespararna Hemförsäkring

I vår Hemförsäkring ingår ett utökad reseskydd för hela familjen i 90 dagar inom EU/EES och ett golftillägg som ger dig ett extra bra skydd för din golfutrustning.

Om du vill ha en ännu bättre försäkring med ännu större omfattning kan du teckna vår absolut bästa försäkring – Superhem. Då ingår bland annat tilläggsförsäkringarna Allrisk och Resextra samt att du får bättre ersättning vid skador på elektronik och hushållsmaskiner.

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig med ett pris på din Hemförsäkring:

TRE SMARTA FÖRDELAR

90 dagars reseskydd

Du har ett utökat reseskydd som gäller i hela 90 dagar inom EU/EES när du och din familj är på resa.

Samlingsrabatt upp till 20 %

När du tecknar flera försäkringar kan du få upp till 20 % rabatt på din Hemförsäkring.

Tillägget Golf ingår

I Hemförsäkringen ingår ett extra skydd om din golfutrustning skulle skadas eller förloras.

Detta ingår

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Hemförsäkring

Superhem

Försäkringen ger dig ersättning för dina saker i din bostad om de skadas t ex av en brand, ett läckage eller om de blir stulna i samband med ett inbrott. Du väljer själv vilket lösöresbelopp du vill försäkra.

Försäkringen ger dig ersättning för saker du tar med dig utanför bostaden. Högsta ersättning för egendom på annan plats (bortaskydd) är 50 000 kr. Stöldbegärliga saker ersätts med upp till 30 000 kr, men om du tecknat Superhem ersätter vi stöldbegärliga saker med upp till 50 000 kr.

Om du flyttar omfattar hemförsäkringen både din gamla och nya bostad under en månad från flyttdatum

Ersätter skada på den fasta egendomen som du är underhållsskyldig för enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr och självrisken är 1 500 kr.

Försäkringen ersätter den egendom du tar med dig på resa samt, kostnader för sjukhus- och läkarvård, merkostnader samt outnyttjad resekostnad om resan inte kunnat fullföljas p.g.a. exempelvis akut sjukdom eller olycksfall. Försäkringen gäller vid privat utlandsresa eller resa i Sverige, som är avsedd att vara i mer än två dygn, under de första 90 dagarna vid resa inom EU/EES samt under de första 45 dagarna vid resa i resterande del av världen

Om du har blivit utsatt för misshandel eller sexualbrott och gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga kan du få ersättning för dina personskador enligt skadeståndslagen. Högsta ersättning är 1 000 000 kr.

Om du krävs på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver dig på skadestånd samt betalar det skadestånd som du eventuellt måste betala enligt skadeståndsrättsliga regler. Högsta ersättning är 5 000 000 kr.

Försäkringen ersätter dina advokatkostnader vid vissa tvister. Självrisken är 25 % av kostnaden, dock lägst grundsjälvrisken. Högsta ersättning är 250 000 kr.

Om du råkat ut för överfall, våldtäkt samt brand eller inbrott i din bostad kan du få krishjälp av psykolog. Försäkringen ersätter upp till 10 behandlingstillfällen och högsta ersättning är 10 000 kr. Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen ersätter skada på eller stöld av golfutrustning. Högsta ersättningsbelopp för golfutrustning är 30 000 kr, kontanter 500 kr och stöldbegärlig egendom 2 000 kr. Du får ersättning vid hole-in-one med 1 000 kr. Självrisken är 1 500 kr (ingen självrisk på hole-in-one).

För elektronik som inte uppnått 3 års ålder får du motsvarande ny utrustning om den skadas eller slutar att fungera. Med elektronik avses hushållsmaskin, stationär dator och stationär apparat för ljud- och/eller bildåtergivning.

Försäkringen ger ersättning för egendom vid plötsliga och oförutsedda händelser. Högsta ersättning är 50 000 kr. I Superhem ingår redan tillägget och med ett högre ersättningsbelopp för egendom som skadats i bostaden, på upp till 75 000 kr. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg

Försäkringen omfattar avbeställningsskydd för hela familjen och alla resor under försäkringsperioden. Du får ersättning vid person- eller bagageförsening samt en ersättningsresa om mer än halva restiden har blivit förstörd av t ex sjukdom eller olycksfall. Högsta ersättningsbelopp för avbeställningsskydd och ersättningsresa är 25 000 kr per person och 75 000 kr sammanlagt. Resextra gäller utan självrisk och ersätter även din självrisk för händelser som täcks i din hemförsäkring (inklusive valda tillägg) när du befinner dig på resa.

Tillägg

Försäkringen gäller för dig och dina familjemedlemmar och ersätter personskador till följd av olycksfall som inträffat under fritiden. Högsta ersättning för medicinsk invaliditet är 20 pbb (prisbasbelopp) och vid dödsfall 0,5 pbb. Självrisken är 1 500 kr (ingen självrisk för invaliditets- och dödsfallsersättningen).

Tillägg Tillägg

Försäkringen ersätter skada genom plötslig och oförutsedd händelse på båt som är högst 6 m lång och 2 m bred, vars segelyta är högst 10 kvm och motorstyrka högst 10 hk. Högsta ersättning är 25 000 kr och självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

mer information

Om det inträffar en skada och du ska få ersättning från din försäkring behöver du ibland betala självrisk. Det är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken väljer du själv mellan 1 500 kr, 3 000 kr, 5 000 kr och 8 000 kr. Ibland gäller särskilda självrisker och dessa finns angivna under respektive avsnitt i de fullständiga villkoren. Vid ersättning av en skada drar vi självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning på grund av aktsamhetskrav. Du behöver bara betala en självrisk, den högsta, per skadetillfälle även om flera försäkringar hos oss behöver utnyttjas.