Aktiespararna Fritidshusförsäkring

Med vår Fritidshusförsäkring får du en omfattande och trygg försäkring. Tecknar du fler försäkringar hos oss får du även upp till 20 % rabatt på din Fritidshusförsäkring.

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig med ett pris på din Fritidshusförsäkring:

tre smarta fördelar

Sanering av hussvamp ingår

Sanering och reparation av skador orsakade av äkta hussvamp ingår i Fritidshusförsäkringen.

Hjälp dygnet runt

Oavsett vilken tid på dygnet som du behöver oss finns vi här för dig. Vår skadejour har öppet dygnet runt om du skulle drabbas av en plötslig skada.

Samlingsrabatt upp till 20 %

När du tecknar flera försäkringar får du upp till 20 % rabatt på din Fritidshusförsäkring.

detta ingår

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Fritidshusförsäkring

Ersätter skador som orsakats av att eld kommit lös, eller av kortslutning, nedsotning eller blixtnedslag.

Försäkringen gäller vid stöld i fritidshuset, stöld av byggnadstillbehör samt för stöld av och skadegörelse på trädgårdsredskap, trädgårdsmöbler, badtunna, grillar och terrassvärmare.

Ersätter skador som orsakats vid läckage från ledningssystem, akvarium eller vattensäng.

Ersätter egendom som skadats vid storm, hagel, jordrörelse, snötryck eller översvämning

Ersätter skador på dina olika hushållsmaskiner t ex spis, kyl, frys, tvätt- och diskmaskin samt skador på installationer och maskiner för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet.

Ersätter skada på byggnad under uppförande och vid om- eller tillbyggnad inkl. arbetsbodar, verktyg och material för bygget.

Om du krävs på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver dig på skadestånd samt betalar det skadestånd som du eventuellt måste betala enligt skadeståndsrättsliga regler. Högsta ersättning är 5 000 000 kr.

Försäkringen ersätter dina advokatkostnader vid vissa tvister. Självrisken är 25 % av kostnaden, men lägst grundsjälvrisken. Högsta ersättning är 250 000 kr.

Ersätter skada orsakad av husbock, hästmyra och annan virkesförstörande insekt. Försäkringen omfattar även bekämpning av vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, brödbaggar, pälsängrar, fläskängrar som förekommer i bostadshuset och som kan utgöra sanitär olägenhet. Blir fritidshuset obrukbart till följd av en skada kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merutgifter samt hyresbortfall.

Försäkringen gäller för kostnad av sanering och reparation vid invändiga angrepp på bostadsbyggnaden av äkta hussvamp. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Försäkringen ersätter invändig sanering, av bostadsbyggnad, av insekter, råttor och möss samt utvändig sanering av bostadsbyggnad mot getingar. Försäkringen gäller utan självrisk.

Tillägg

Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda händelser på byggnaden med upp till 75 000 kr.

Tillägg

Försäkringen ersätter skada genom plötslig och oförutsedd händelse på båt som är högst 6 m lång och 2 m bred, vars segelyta är högst 15 kvm och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättning är 50 000 kr och självrisken är 1 500 kr.

Tillägg

mer information

Om det inträffar en skada och du ska få ersättning från din försäkring behöver du ibland betala självrisk. Det är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken väljer du själv mellan 3 000 kr, 5 000 kr och 8 000 kr för bygganden och mellan 2 000 kr, 5 000 kr och 8 000 kr för lösöret. Ibland gäller särskilda självrisker och dessa finns angivna under respektive avsnitt i de fullständiga villkoren. Vid ersättning av en skada drar vi självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning på grund av aktsamhetskrav. Du behöver bara betala en självrisk, den högsta, per skadetillfälle även om flera försäkringar hos oss behöver utnyttjas.