Aktiespararna Olycksfallsförsäkring

Med vår Olycksfallsförsäkring har du ett bra skydd under dygnets alla timmar i hela världen. Så oavsett var du befinner dig så är du bra försäkrad om du skulle ha har oturen att råka ut för olyckshändelse.

Ett olycksfall är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. Med en Olycksfallsförsäkring hos oss får du bland annat ersättning för läkarkostnader, resekostnader och andra extra kostnader som ofta uppkommer i samband med en olycka. Du väljer själv vilken storlek du vill ha på ditt försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet –
250 000 kr, 500 000 kr, 750 000 kr, 1 000 000 kr, 1 500 000 kr eller 2 000 000 kr.

Olycksfallsförsäkring – Pris

Fyll i dina uppgifter och räkna fram ditt pris.
Om du är över 70 år, vänligen ring in till oss istället.

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • 0,00 Kr
  • Genom mitt köp godkänner jag försäkringsvillkoren och behandling av mina uppgifter enligt PUL. Du har alltid 14 dagars ångerrätt vid köp av din försäkring online.

tre smarta fördelar

Ingen ålders-nedtrappning

Vi tillämpar ingen åldersnedtrappning för vår olycksfallsförsäkring, vilket gör att du har rätt till samma ersättning oavsett din ålder.

Försäkrad dygnet runt

Med Olycksfallsförsäkringen hos oss är du försäkrad dygnet runt i hela världen.

Ingen självrisk

Vår Olycksfallsförsäkring gäller helt utan självrisk oavsett vilken typ av olyckshändelse du råkar ut för.

JÄMFÖR INNEHÅLLET I VÅRA OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGAR - VÄLJ OMFATTNING: XS-XXL

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Olycksfall - XS

Olycksfall - S

Olycksfall - M

39 kr 60 kr 78 kr

Ersätter olycksfallskada som inom tre år från olycksfallsskadan inträffade medfört mätbar invaliditet som orsakat en för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga. Invaliditeten fastställs tidigast efter ett år. Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden.

250 000 kr

500 000 kr

750 000 kr

Ersätter 500 kr när du under akut behandling till följd av olycksfallet måste övernatta på sjukhus.

Ersätter 100 kr/dag då olycksfallet kräver att den försäkrade behöver vård dygnet runt på sjukhus. Ersättning utgår från tredje dygnet och under maximalt 90 dagar.

Ersätter upp 150 000 kr för nödvändiga merkostnader du får på grund av ett olycksfall.

Ersätter upp till 20 000 kr för kläder som skadas i samband med ett olycksfall.

Ersätter vid olycksfallskada nödvändiga och skäliga kostnader för vård och behandling av läkare eller tandläkare. Dessutom kan du få ersättning för resor till och från sjukhus eller vårdcentral.

Ersätter enligt fastställd tabell klart framträdande ärr och annan kosmetisk defekt till följd av ett olycksfall som krävt läkarbehandling.

Ersätter hjälpmedel och rehabiliteringshjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga för att lindra ett invaliditetstillstånd. Högsta ersättning är 50 000 kr.

Ersättning lämnas med 50 000 kr vid dödsfall till följd av olycksfall.

Ersätter krishjälp för försäkrad som drabbas av akut psykisk kris på grund av olycksfallsskada, nära anhörigs död samt rån, överfall, eller våldtäkt. Krishjälp ges av legitimerad psykolog med högst 10 behandlingstillfällen och högsta ersättning är 10 000 kr.

Olycksfall - L

Olycksfall - XL

Olycksfall - XXL

100 kr 141 kr 176 kr

Ersätter olycksfallskada som inom tre år från olycksfallsskadan inträffade medfört mätbar invaliditet som orsakat en för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga. Invaliditeten fastställs tidigast efter ett år. Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden.

1 000 000 kr

1 500 000 kr

2 000 000 kr

Ersätter 500 kr när du under akut behandling till följd av olycksfallet måste övernatta på sjukhus.

Ersätter 100 kr/dag då olycksfallet kräver att den försäkrade behöver vård dygnet runt på sjukhus. Ersättning utgår från tredje dygnet och under maximalt 90 dagar.

Ersätter upp 150 000 kr för nödvändiga merkostnader du får på grund av ett olycksfall.

Ersätter upp till 20 000 kr för kläder som skadas i samband med ett olycksfall.

Ersätter vid olycksfallskada nödvändiga och skäliga kostnader för vård och behandling av läkare eller tandläkare. Dessutom kan du få ersättning för resor till och från sjukhus eller vårdcentral.

Ersätter enligt fastställd tabell klart framträdande ärr och annan kosmetisk defekt till följd av ett olycksfall som krävt läkarbehandling.

Ersätter hjälpmedel och rehabiliteringshjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga för att lindra ett invaliditetstillstånd. Högsta ersättning är 50 000 kr.

Ersättning lämnas med 50 000 kr vid dödsfall till följd av olycksfall.

Ersätter krishjälp för försäkrad som drabbas av akut psykisk kris på grund av olycksfallsskada, nära anhörigs död samt rån, överfall, eller våldtäkt. Krishjälp ges av legitimerad psykolog med högst 10 behandlingstillfällen och högsta ersättning är 10 000 kr.

mer information