Aktiespararna Bilförsäkring

Med din Bilförsäkring hos oss får du en försäkring med trygga villkor. För dig som vill ha lite mer kan du enkelt skräddarsy din försäkring med olika tillägg. Eller så väljer du vår bästa försäkring Superbil.

För dig som vill ha en ännu bättre försäkring med ännu större omfattning finns möjligheten att teckna vår absolut bästa försäkring – Superbil. Då ingår alla våra tilläggsförsäkringar till ett rabatterat pris och du slipper betala självrisk om du råkar ut för en godkänd parkeringsskada. Du får alltid 20 % i rabatt på årspremien när du tecknar din bilförsäkring här på hemsidan. Om du dessutom passar på att teckna fler försäkringar hos oss ger vi dig upp till 20 % på övriga försäkringar.

Teckna bilförsäkring direkt – få 20 % i onlinerabatt*

När du klickar på knappen “Se ditt pris” godkänner du vår användning av dina uppgifter.

*Rabatten räknas av direkt. Visat pris är med rabatt.

tre smarta fördelar

20 % rabatt på Bilförsäkring

Vi ger dig alltid 20 % rabatt på din bilförsäkring när du tecknar den direkt på hemsidan.

Hjälp dygnet runt

Oavsett vilken tid på dygnet som du behöver oss finns vi här för dig. Vår skadejour har öppet dygnet runt om du skulle drabbas av en plötslig skada.

Superbils-försäkring

Med försäkringen Superbil får du en större omfattning på försäkringen och alla våra tilläggsförsäkringar till ett rabatterat pris.

detta ingår

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Superbil Halvförsäkring

Helförsäkring

Superbil Helförsäkring

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag och den ersätter personskador samt skador på annans bil eller egendom vid trafikolycka. Självrisken är normalt 0 kr. Krishjälp hos legitimerad psykolog ges med högst 10 behandlingstillfällen för försäkrad som råkar ut för trafikolycka. Försäkringen gäller utan självrisk.

Gäller för skada orsakad av brand, åska och explosion samt kortslutning. Självrisken är 1 000 kr.

Ersätter genombruten, spräckt eller krossad ruta vid t ex stenskott. Vid byte av rutan är självrisken 1 500 kr. Vid reparation är självrisken 0 kr.

Gäller vid stöld, försök till stöld av hela fordonet eller avmonterade hjul och viss annan utrustning. Självrisken är 2 000 kr. Om bilen var försedd med elektronisk startspärr halveras självrisken om hela fordonet blir stulet.

Gäller ersättning för reparation av plötsliga fel på t. ex. motor och komponenter till dess att bilen är högst 8 år eller som körts max 12 000 mil. Självrisken är 2 000 kr. För bil som är äldre än 5 år eller körts mer än 8 000 mil är självrisken 5 000 kr.

Vid kollision med djur ersätts självrisk i Vagnskadeförsäkring eller Vagnskadegaranti med upp till 6 000 kr. Saknas sådan försäkring betalar vi upp till 6 000 kr för reparation av skadan.

Ersätter skador invändigt i bilen som inträffat vid en plötslig och oförutsedd händelse. Självrisken är 1 500 kr.

Täcker person- och fordonstransporter som blivit nödvändiga vid resa om bilen stulits, skadats eller fått driftstopp. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 1 000 kr, och högsta ersättning är 300 000 kr.

Ersätter skador på bilen efter trafikolycka, annan plötslig oförutsedd yttre olyckshändelse, uppsåtlig skadegörelse eller vid transport av bilen. Självrisken väljer du själv mellan 3 500 kr, 6 000 kr eller 10 000 kr.

Ingen självrisk vid godkänd parkeringsskada. Definitionen av en godkänd parkeringsskada grundas på en bestämmelse i trafikskadelagen. Läs mer om parkeringsskador på www.tff.se

Vi ersätter miljöhyrbil vid skada som kan ersättas enligt villkoren för egendomsskydd, vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti. Vi ersätter 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för hyrbil av samma storleksklass som den försäkrade under högst 65 dagar. Försäkringen gäller utan självrisk.

Tillägg Tillägg

Ersätter personskador för förare och passagerare vid trafikolycka med det försäkrade fordonet. Högsta ersättning för medicinsk invaliditet är 600 000 kr och för dödsfall 20 000 kr.

Tillägg Tillägg

Ersätter bärgning/assistans vid trafikolycka, stöld, maskinskada, punktering, bränslebrist, förlust av nycklar mm. Miljöhyrbil ersätts i max 3 dagar vid driftstopp som varar mer än 2 timmar. Försäkringen gäller utan självrisk.

Tillägg Tillägg

Alla våra tilläggsförsäkringar ingår. Du kan välja Superbil som en hel- eller halvförsäkring.  I Superbil ingår miljöhyrbil, olycksafall och vägassistans samt ersätter dessutom:
– Självriskeliminering vid godkänd parkeringsskada.
– Självriskreducering vid godkänd vagnskadegarantiskada.

mer information

Om det inträffar en skada och du ska få ersättning från din försäkring behöver du ibland betala självrisk. Det är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev men ibland gäller särskilda självrisker. Dessa finns angivna under respektive avsnitt i de fullständiga villkoren. Om du råkar ut för flera skador vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar hos Aktiespararna medlemsförsäkring behöver du bara betala en självrisk (den högsta). Om trafikförsäkringen gäller med självrisk betalas den dock alltid utöver annan självrisk.