Här anmäler du din skada

Välj nedan vilken typ av skada som du vill anmäla till oss. Om du inte hittar det du söker kan du alltid kontakta oss via telefon för att anmäla din skada.

Eftersom vi tar ett stort ansvar för miljön kommer vi att reglera din skada på ett så miljösmart sätt som möjligt. Läs mer om hur vi jobbar med miljöfrågan inom vår skadereglering här.

välj typ av skada

Skadeblanketter

Om du hellre önskar skicka in din skadeanmälan via mejl eller post, hittar du våra skadeblanketter här nedan. Välj den blankett som rör ditt skadeärende.

Motorfordon – skada*
Motorfordon – helstöld*
Motorfordon – inbrott, brand, skadegörelse, stöld*
Villa, hem och fritidshus*
Båt*
Olycksfall*
Resa*

*För dokument som inte skickas in via post utan mejlas: Fyll i dokumentet, klicka på ”Skriv ut” och skriv ut (spara) dokumentet som PDF-fil på din dator. Om du sparar dokumentet som vanligt (klickar på ”spara som”) finns risk att informationen du fyllt i inte sparas.

Kontakta oss på skadeavdelningen

Telefonnummer: 010-490 05 10

E-postadress:

Öppettider vardagar kl 8.15 – 16.45.

Vid akut skada kan du ringa dygnet runt, du kopplas då till vår skadejour.