Ukrainska flyktingar omfattas av vår hemförsäkring

Vi har tillfälligt anpassat vår hemförsäkring så den nu också gäller för dig som öppnar upp ditt boende för att ta emot ukrainska flyktingar. Det innebär att flyktingar som gratis erbjuds husrum omfattas av värdfamiljens hemförsäkring. De får då samma försäkringsskydd som försäkringstagaren, dvs. egendoms-, rese-, ansvars-, överfalls- och rättsskydd.

Om du har flyktingar boende hos dig och vill att de ska omfattas av din hemförsäkring behöver du meddela oss detta och namnen på de personer som bor hos dig. Det gäller oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller hus.

Har du några frågor får du gärna höra av dig till oss!

FRÅGOR OCH SVAR

Försäkringen gäller för de inneboende flyktingar som har meddelats av försäkringstagaren och därefter bekräftats av oss.

Försäkringen gäller under försäkringsperioden men längst t.o.m. 31 mars 2023.

Försäkringen gäller för inneboende som bor i samma bostad som du som försäkringstagare.

Försäkringen gäller också om inneboende bor i en gäststuga på samma adress som du som försäkringstagare.

Försäkringen gäller med samma försäkringsomfattning som i gällande försäkringsbrev.

Försäkringen gäller endast för skador inträffade i Sverige.

Vid utlåning av fritidshus när du som försäkringstagare inte bor där, gäller att flyktingarna behöver ha en egen separat hemförsäkring för det boendet.

Försäkringsvillkoren för Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring gäller inte om försäkringstagaren erhåller ersättning för inneboende från kommun eller liknande. Möjlighet finns dock för flykting/flyktingfamilj att teckna en egen separat hemförsäkring.