Försäkringsgivare för Aktiespararna medlemsförsäkring

Om WaterCircles och försäkringsgivaren

Aktiespararna medlemsförsäkring är ett samarbete mellan Aktiespararna och WaterCircles Sverige AB (org.nr. 556807-9056). Försäkringsgivare är WaterCircles Forsikring ASA Norge, Svensk Filial (org.nr. 516411-2053) med säte i Stockholm (Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista). (För försäkringar som börjat gälla innan 2020-01-01 är If Skadeförsäkring AB (org.nr. 516401-8102) försäkringsgivare.)

Om WaterCircles bryter mot god försäkringsförmedlingssed på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet, står försäkringsgivaren för det skadestånd för ren förmögenhetsskada som kan drabba dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från dig som kund. Försäkringsgivaren kan lämna information till dig om en anställd hos WaterCircles har rätt att förmedla försäkringar och om det finns några begränsningar i registreringen.

Bolagsinformation WaterCircles Sverige AB

WaterCircles Sverige AB (org.nr. 556807-9056) är registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Registreringen avser skadeförsäkringsklasserna A, B, och E samt skadeförsäkringsgrupperna 6-7, 10, 12-13 och 16-18. Vår registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, www.bolagsverket.se, mail , telefon 060-18 40 00, fax 060-12 98 40. WaterCircles står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, www.fi.se, mail , telefon 08-787 80 00, fax 08-24 13 35.

WaterCircles har besöks- och postadress Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista. Telefonnumret är 08-517 29 600 och e-postadressen är .