Försäkringsgivare för Aktiespararna medlemsförsäkring

Om WaterCircles och försäkringsgivaren

Aktiespararna medlemsförsäkring är ett samarbete mellan Aktiespararna och WaterCircles Sverige AB (org.nr. 556807-9056). Försäkringsgivare till WaterCircles Sverige AB är If Skadeförsäkring AB (org.nr. 516401-8102) med säte i Stockholm (adress till huvudkontoret är Stockholm Barks väg 15, Bergshamra, Stockholm.).

*OBS! Tidigare försäkringsgivare var If Skadeförsäkringsbolag med säte i Helsingfors men då de båda bolagen (i Sverige och Finland) fusionerats fr.o.m. 1/10 2017 och blivit ett enda bolag, hänvisar vi nu till det svenska huvudkontoret.

Om WaterCircles bryter mot god försäkringsförmedlingssed på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet, står försäkringsgivaren för det skadestånd för ren förmögenhetsskada som kan drabba dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från dig som kund. Försäkringsgivaren kan lämna information till dig om en anställd hos WaterCircles har rätt att förmedla försäkringar och om det finns några begränsningar i registreringen. WaterCircles Sverige AB representerar If Skadeförsäkringsbolag AB i Sverige och är anknuten försäkringsförmedlare till dem. If Skadeförsäkring Holding AB (publ) har ett kvalificerat innehav i WaterCircles.

Bolagsinformation WaterCircles Sverige AB

WaterCircles Sverige AB (org.nr. 556807-9056) är registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Registreringen avser skadeförsäkringsklasserna A, B, och E samt skadeförsäkringsgrupperna 6-7, 10, 12-13 och 16-18. Vår registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, www.bolagsverket.se, mail bolagsverket@bolagsverket.se, telefon 060-18 40 00, fax 060-12 98 40. WaterCircles står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, www.fi.se, mail finansinspektionen@fi.se, telefon 08-787 80 00, fax 08-24 13 35.

WaterCircles har besöks- och postadress Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista. Telefonnumret är 08-517 29 600 och e-postadressen är info@watercircles.se.