Vilka personer täcks av min hemförsäkring?

Försäkringen gäller för alla som har samma folkbokföringsadress och som är bosatta i samma bostad som du. Detta gäller för försäkringens alla moment, även för till exempel reseskydd och rättskydd.