När kan jag byta försäkringsbolag?

Du kan byta din försäkring först på huvudförfallodagen, som är det datum då försäkringen slutar att gälla. Datumet för huvudförfallodagen hittar du på ditt försäkringsbesked, som du fick när du tecknade försäkringen eller när försäkringen förnyades.

Även om du betalar din försäkring per månad eller halvår måste du vänta till huvudförfallodagen innan du kan byta försäkringsbolag.

Du kan däremot teckna ny försäkring när du vill under året, men den nya försäkringen kommer då att börja gälla först när den gamla försäkringen går ut, d.v.s. på huvudförfallodagen.