Kan jag försäkra mina barns bil?

Nej, den som står som ägare till bilen i vägtrafikregistret måste även vara försäkringstagare. Det är viktigt att detta stämmer överens i fall att du skulle få en försäkringsskada då detta kontrolleras för att ersättning ska kunna ges.