Hur många dagar gäller reseförsäkringen utomlands?

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 45 dagar i hela världen.

Du kan även teckna ett utökat reseskydd med vår tilläggsförsäkring Resextra.

Du kan läsa mer om reseskyddet som ingår i hemförsäkringen och Resextra under vår Hemförsäkring>