Aktiespararna Släpvagnsförsäkring

För en ganska liten kostnad får du ett bra skydd om din släpvagn skulle bli stulen eller skadad i en trafikolycka.

Har du även din bil försäkrad hos oss slipper du betala dubbla självrisker om du vid ett och samma tillfälle skulle råka ut för en olycka med både bilen och släpvagnen.

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig med ett pris på din Släpvagnsförsäkring:

tre smarta fördelar

Samlingsrabatt upp till 20 %

När du tecknar flera försäkringar hos oss ger vi dig upp till 20 % i samlingsrabatt.

Inga dubbla självrisker

Har du både Aktiespararnas Bil- och Släpvagnsförsäkring så slipper du betala dubbla självrisker om du råkar ut för skada på båda vid samma tillfälle.

Skadejour hela dygnet

Om du råkar ut för en akut skada finns vi här för dig. Vår skadejour har öppet dygnet runt.

detta ingår

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Halvförsäkring

Helförsäkring

Ersätter skador orsakade av brand, åska och explosion samt kortslutning. Självrisken är 1 000 kr

Ersätter genombruten, spräckt eller krossad ruta. Självrisken är 35 % av kostnaden, lägst 200 kr. Vid reparation är självrisken 200 kr.

Gäller för stöld, försök till stöld av hela fordonet eller avmonterade hjul och viss annan utrustning. Självrisken är 2 000 kr. Vid mer än en stöldskada under samma försäkringsår fördubblas självrisken vid andra skadan och vid tredje skadan tredubblas självrisken.

Ersätter dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 1 000 kr, och högsta ersättning är 250 000 kr.

Ersätter skador på släpvagnen efter trafikolycka, annan plötslig och oförutsedd yttre olyckshändelse, uppsåtlig skadegörelse eller vid transport av släpvagnen. Självrisken kan väljas och är 2 000 kr eller 5 000 kr.

mer information

Om det inträffar en skada och du ska få ersättning från din försäkring behöver du ibland betala självrisk. Det är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev men ibland gäller särskilda självrisker. Dessa finns angivna under respektive avsnitt i de fullständiga villkoren. Om du råkar ut för flera skador vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar hos Aktiespararna medlemsförsäkring behöver du bara betala en självrisk (den högsta). Om trafikförsäkringen gäller med självrisk betalas den dock alltid utöver annan självrisk.