Aktiespararna Husvagnsförsäkring

Med Husvagnsförsäkringen hos oss får du ett bra skydd för din husvagn och för dina saker som du har med dig i husvagnen.

Försäkring av din personlig egendom upp till 50 000 kr i husvagnen ingår i Husvagnsförsäkringen. Tecknar du flera försäkringar hos oss får du dessutom upp till 20 % rabatt på din Husvagnsförsäkring.

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig med ett pris på din Husvagnsförsäkring:

tre smarta fördelar

Samlingsrabatt upp till 20 %

När du tecknar flera försäkringar hos oss får du upp till 20 % i samlingsrabatt.

Inga dubbla självrisker

Har du både Bil- och Husvagnsförsäkring hos oss slipper du betala dubbla självrisker om du råkar ut för skada på båda fordonen vid samma tillfälle.

Personlig egendom ingår

Din personliga egendom som du har med dig i husvagnen ingår med upp till 50 000 kr.

detta ingår

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Halvförsäkring

Helförsäkring

Gäller för skador orsakad av brand, åska och explosion samt kortslutning. Självrisken är 1 000 kr.

Ersätter genombruten, spräckt eller krossad ruta. Självrisken är 35 % av kostnaden, lägst 200 kr. Vid reparation är självrisken 200 kr.

Gäller för stöld, försök till stöld av hela fordonet eller avmonterade hjul och viss annan utrustning. Självrisken är 2 000 kr. Vid mer än en stöldskada under samma försäkringsår fördubblas självrisken vid andra skadan och vid tredje skadan tredubblas självrisken.

Ersätter advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 1 000 kr, och högsta ersättning är 250 000 kr.

Personlig lösegendom i husvagnen ersätts med upp till 50 000 kr (10 000 kr för stöldbegärlig egendom, stöldbegärlig egendomen får lämnas utan tillsyn i högst 1 dygn). Självrisken är 2 000 kr

Vid skada som kan ersättas via egendomsskydd eller vagnskadeförsäkring ersätts semesteravbrott med 300 kr/dygn i upp till 25 dagar. Försäkringen gäller utan självrisk.

Ersätter skadestånd som kan åläggas dig i egenskap av ägare och brukare av husvagnen. Ersättning med högst 5 Mkr för personskada eller 1 Mkr för sakskada. Ansvarsskydd gäller inte skada i följd av trafik med husvagn. Självrisken är 1 500 kr.

 

Ersätter skador på husvagnen efter trafikolycka, annan plötslig och oförutsedd yttre olyckshändelse, uppsåtlig skadegörelse eller vid transport av husvagnen. Självrisken kan väljas och är 3 000 kr, 6 000 kr eller 10 000 kr.
Läckage: ersätter skador vid inifrån kommande läckage från husvagnens tank eller ledningssystem. Högsta ersättning 20 000 kr. Självrisken är 1 000 kr.

Ersätter stöld av egendom i förtält med upp till 20 000 kr (egendomen får lämnas utan tillsyn i högst 1 dygn) samt utökat skydd för stöldbegärlig egendom i husvagnen med upp till 20 000 kr (egendomen får lämnas utan tillsyn i upp till 7 dygn). För Husvagn som är högst 8 år ersätts även maskin- och elektronikskada i boende del. Självrisken vid maskin och elektronikskada är 2 000 kr om husvagnen är yngre än 5 år och 5 000 kr om husvagnen är äldre än 5 år. Övriga moment i Husvagnsextra gäller utan självrisk.

Tillägg Tillägg

mer information

Om det inträffar en skada och du ska få ersättning från din försäkring behöver du ibland betala självrisk. Det är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev men ibland gäller särskilda självrisker. Dessa finns angivna under respektive avsnitt i de fullständiga villkoren. Om du råkar ut för flera skador vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar hos Aktiespararna medlemsförsäkring behöver du bara betala en självrisk (den högsta). Om trafikförsäkringen gäller med självrisk betalas den dock alltid utöver annan självrisk.