Aktiespararna Husbilsförsäkring

Med Husbilsförsäkringen hos oss får du ett bra skydd för din husbil och för dina saker som du har med dig i husbilen.

Försäkring av din personlig egendom med upp till 50 000 kr i husbilen ingår i Husbilsförsäkring. Tecknar du flera försäkringar hos oss får du dessutom upp till 20 % rabatt på din Husbilsförsäkring.

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig med ett pris på din Husbilsförsäkring:

tre smarta fördelar

Samlingsrabatt upp till 20 %

När du tecknar flera försäkringar hos oss ger vi dig upp till 20 % i samlingsrabatt.

Skadejour hela dygnet

Om du råkar ut för en akut skada finns vi här för dig. Vår skadejour har öppet dygnet runt.

Personlig egendom ingår

Din personliga egendom som du har med dig i husbil ingår med upp till 50 000 kr.

detta ingår

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag och den ersätter personskador samt skador på annans bil eller egendom vid trafikolycka. Självrisken är normalt 0 kr. Krishjälp hos legitimerad psykolog ges med högst 10 behandlingstillfällen för försäkrad som råkar ut för
trafikolycka. Försäkringen gäller utan självrisk.

Gäller för skada orsakad av brand, åska och explosion samt kortslutning. Självrisken är 1 000 kr.

Ersätter genombruten, spräckt eller krossad ruta. Självrisken är 35 % av kostnaden, lägst 200 kr. Vid reparation är självrisken 200 kr.

Gäller för stöld, försök till stöld av hela fordonet eller avmonterade hjul och viss annan utrustning. Självrisken är 2 000 kr. Självrisken halveras vid stöld av hela fordonet om husbilen var försedd med elektronisk startspärr. Vid mer än en stöldskada under samma försäkringsår fördubblas självrisken vid andra skadan och vid tredje skadan tredubblas självrisken.

Gäller ersättning för reparation av plötsliga fel på t.ex. motor och komponenter till dess att husbilen är högst 8 år och som körts max 12 000 mil. Självrisken är 2 000 kr. För husbil som körts mer än 8 000 mil eller är äldre än 5 år är självrisken 5 000 kr.

Täcker person- och fordonstransporter som blivit nödvändiga vid resa om husbilen stulits, skadats eller fått driftstopp. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 1 000 kr, och högsta ersättning är 250 000 kr.

Personlig lösegendom i husbilen ersätts med upp till 50 000 kr (10 000 kr för stöldbegärlig egendom, stöldbegärlig egendomen får lämnas utan tillsyn i högst 1 dygn). Självrisken är 2 000 kr.

Vid skada som kan ersättas via egendomsskydd eller vagnskadeförsäkring ersätts semesteravbrott med 300 kr/dygn i upp till 25 dagar. Försäkringen gäller utan självrisk.

Ersätter skadestånd som kan åläggas dig i egenskap av ägare och brukare av husbilen.
Ersättning med högst 5 Mkr för personskada eller 1 Mkr för sakskada. Ansvarsskydd gäller inte skada i följd av trafik med husbilen. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter skador på husbilen efter trafikolycka, annan plötslig och oförutsedd yttre olyckshändelse, uppsåtlig skadegörelse, annan plötslig och oförutsedd yttre olyckshändelse på husbilens sidorutor (boendedelen) eller vid transport av husbilen. Självrisken är 3 500 kr, 6 000 kr eller 10 000 kr.
Läckage: ersätter skador vid inifrån kommande läckage från husbilens tank eller ledningssystem. Högsta ersättning 20 000 kr. Självrisken är 1 000 kr.

Ersätter personskador för förare och passagerare vid trafikolycka med det försäkrade fordonet. Högsta ersättning för medicinsk invaliditet är 600 000 kr och dödsfall 20 000 kr.

Tillägg Tillägg

Ersätter bärgning/assistans vid trafikolycka, stöld, maskinskada, punktering, bränslebrist, förlust av nycklar m.m. Försäkringen gäller utan självrisk.

Tillägg Tillägg

Ersätter självrisken vid kollision med djur (högst 6 000 kr), egendom i förtält upp till 20 000 kr samt utökat skydd för stöldbegärlig egendom upp till 20 000 kr (egendomen får lämnas utan tillsyn i upp till 7 dygn). För husbil som är högst 8 år ersätts även maskin- och elektronikskada i boende del. Självrisken vid maskin- och elektronikskada är 2 000 kr om husbilen är yngre än 5 år och 5 000 kr om husbilen är äldre än 5 år, övriga moment i Husbilsextra gäller utan självrisk.

Tillägg Tillägg

mer information

Om det inträffar en skada och du ska få ersättning från din försäkring behöver du ibland betala självrisk. Det är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev men ibland gäller särskilda självrisker. Dessa finns angivna under respektive avsnitt i de fullständiga villkoren. Om du råkar ut för flera skador vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar hos Aktiespararna medlemsförsäkring behöver du bara betala en självrisk (den högsta). Om trafikförsäkringen gäller med självrisk betalas den dock alltid utöver annan självrisk.