Om du inte är nöjd

Vi tycker om att prata om vår utmärkta service. Och vi tycker att det är jätteviktigt att alla våra kunder känner att de är nöjda med oss. Men ibland händer det att det tyvärr inte blir som vi har tänkt oss och att du inte blir nöjd med till exempel ett beslut som vi har tagit. Om det skulle hända finns det ett par saker som du som kund kan göra.

För det första är det bra om du kontaktar oss igen. Det bästa är om du tar kontakt med den person som du haft kontakt med tidigare då den personen redan är insatt i ditt ärende. Om du ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta vår klagomålsansvarig. Enklast är att fylla i vårt formulär, som du hittar på vårt moderbolags hemsida här, så kontaktar klagomålsansvarig dig så snart som möjligt. Det går också bra att mejla direkt till .

Om du trots detta fortfarande känner dig missnöjd kan du kontakta nedan angivna nämnder:

Prövningsnämnd

Eftersom Aktiespararna medlemsförsäkring är ett samarbete mellan Aktiespararna och WaterCircles finns möjligheten att få sitt ärende prövat i en prövningsnämd som har representanter både från Aktiespararna och WaterCircles. Om du vill ha ditt ärende prövat av skickar du ett brev till:

Aktiespararna medlemsförsäkring
Prövningsnämnden
Box 1014
164 21 Kista

 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till ARN som är ett statligt organ. I denna nämnd sker all prövning på skriftligt underlag.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon 08-508 860 00


Konsumenternas Försäkringsbyrå
Vill du ha rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. Rådgivningen är kostnadsfri.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon 0200-22 58 00


Det finns också möjlighet till vägledning hos den kommunala konsumentsvägledningen.

 

Allmän domstol
Du har alltid möjlighet att väcka talan mot oss vid allmän domstol.