Ångerrätt

När du tecknar och köper försäkring via telefon eller online så har du enligt lag alltid 14 dagars ångerrätt.

 

Ångerrätt enligt lag

När du genomför ett köp av en vara eller tjänst ingår du ett distansavtal med företaget som tillhandahåller varan eller tjänsten. Om du genomför ett köp via telefon eller på internet (online), har du enligt distansavtalslagen normalt sett rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås. Observera att du har fjorton dagars (14) ångerrätt på våra sakförsäkringar och trettio (30) dagars ångerrätt på olycksfallsförsäkringar, beräknat från det datum avtalet ingås.

 

Ångerrätt när du tecknar och köper försäkring hos oss

Din ångerrätt och distansavtalslagen gäller även försäkringar som köpts och tecknats via telefon eller på internet (online). Vid köp av försäkringar hos oss gäller din ångerrätt från och med den dag din försäkring börjat gälla, det vill säga från och med försäkringens startdatum.

Om du vill använda din ångerrätt måste du meddela detta muntligen eller skriftligen till Aktiespararnas medlemsförsäkring. Om du väljer att använda din ångerrätt hos Aktiespararnas medlemsförsäkring har du enligt distansavtalslagen rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande, dock lägst med gällande minimipremie som är 200 kronor.

Läs mer om ångerrätt på Konsumentverkets hemsida>