Miljöpåverkan i försäkringsbranschen

Svenska försäkringsbranschen omsätter årligen cirka 60 miljarder kronor. Det innebär inte enbart att branschen är stora inköpare av varor och tjänster, utan även att försäkringsbolag har makt att påverka.

Försäkringsbolag kan påverka genom att ta ett miljöansvar som i sin tur skapar påtryckningar på andra aktörer och leverantörer inom branschen. Genom att vara både miljöcertifierade med ISO 14001 och att erbjuda Bra Miljövalsmärkta försäkringar visar Aktiespararna medlemsförsäkring att det går att ta ett miljöansvar som samtidigt gynnar miljön och Aktiespararnas medlemmar.

Områden med störst miljöpåverkan

Det är framför allt inom två områden som försäkringsbolag kan göra som störst miljöpåverkan. Främst genom inköp av olika varor och tjänster för att reglera sina kunders skador. Men även genom val för var man väljer att placera försäkringskapitalet. Inom båda områden finns en möjlighet till att påverka då det för branschen rör sig om mångmiljardbelopp.

 

Skadereglering med miljöfokus

Genom vår skadereglering ersätter vi skador på bilar, hus och hem. Hantverkare anlitas, byggmaterial och reservdelar köps in och så vidare. Dessa inköp motsvarar stora summor och eftersom allt som vi människor konsumerar påverkar miljön på ett eller annat vis, gör vår skadereglering det likaså.

Därför väljer vi alltid det miljöbästa alternativet för att reparera våra kunders skador. Vi väljer också våra leverantörer med omsorg och samarbetar enbart med de som uppfyller våra krav gällande miljömedvetna arbetssätt, val av material och reparationsmetoder. Exempelvis så kommer du att få en miljöhyrbil vid ersättning för hyrbil, bli erbjuden att laga ditt stenskott för endast 200 kr i självrisk och kanske lägga märke till att hantverkarna och reparatörerna så långt det är möjligt väljer miljösmarta material och reparationsmetoder.

Oavsett om du har en av våra Bra Miljövalsmärkta försäkringar eller inte samarbetar vi med samma leverantörer och arbetar på samma miljösmarta sätt. På detta vis gör vi en stor skillnad för miljön.

 

Miljömedveten kapitalförvaltning

Försäkringsbolag är förvaltare av stora kapital, som ska finnas tillhands den dag försäkringstagarna råkar ut för skador och behöver nyttja kapitalet. Kapitalet investeras bland annat i olika fonder. Och det är i val av fonder som miljöpåverkan sker. Genom att välja fonder som inte stödjer oetiska, miljöskadliga eller hälsofarliga verksamheter påverkas inte bara miljön utan även samhället i sig. Kapital för Aktiespararna medlemsförsäkring förvaltas i bostadsobligationer för att garantera att tillgångarna inte bidrar till onödigt miljö- eller hälsoskadlig verksamhet.

 

Hjälp av miljöexperter

Vi tar kontinuerligt hjälp av miljöexperter för att försäkra oss om att vi gör vårt yttersta för att hålla en god kvalité i vårt miljöarbete. I detta arbete tar vi hjälp av Sustema och av Naturskyddsföreningen.

Tipsa oss!

Varje år granskas vi och genomgår externa miljörevisioner, både för miljömärkningen Bra Miljöval och för miljöcertifieringen ISO 14001. Självklart finns det alltid områden som kan utvecklas, så om du har något tips får du gärna maila oss på och skriva ”Tips till Miljöchef” i ämnesraden.

 

Strävan efter att föregå med gott exempel

Vi påverkar dagligen miljön genom våra inköp, vår egen förbrukning av energi, våra resor och andra resurser. Det handlar också om små saker som ändå gör skillnad, som vilket kaffe som köps till kontoret, vilket papper som används för utskrifter med mera. Vi försöker med andra ord att hela tiden minska vår verksamhets miljömässiga fotavtryck.

 

Det har resulterat i att:

  • alla försäkringshandlingar skickas per mail och att kostnadsfri månadsbetalning enbart erbjuds via autogiro.
  • vi har el som är märkt med Bra Miljöval till kontoret.
  • alla matvaror som köps till kontoret är ekologiska.
  • allt papper för tryck och övriga ändamål är märkt med Svanen.
  • när det köps in datorer så väljs de som har energi- och miljömärkning.
  • det köps begagnande möbler och datorer framför nyproducerade.
  • tjänsteresor gör med miljösmarta färdsätt, så som kollektivt och tåg framför bil och flyg.