Bra Miljöval

Flera av våra medlemsförsäkringar är miljömärkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det handlar om våra försäkringar för bil, villa och fritidshus. Miljömärkningen ställer höga krav på våra försäkringar och kraven utvecklas hela tiden. Detta gör att vi aldrig kan luta oss tillbaka utan istället måste vidareutveckla vårt eget miljöarbete.

 

Varför finns inte Bra Miljöval på fler försäkringar?

Att vi inte har Bra Miljövalsmärkningen på alla våra försäkringar beror helt enkelt på att det idag endast finns kriterier för försäkringar för bil, villa och fritidshus. Under tiden vi väntar på att miljömärkningen lanseras för fler försäkringar jobbar vi så miljömedvetet vi bara kan med våra andra försäkringar.

Filmen: Bra Miljöval och försäkringar

Se filmen direkt eller läs mer om Bra Miljöval och försäkringar hos Naturskyddsföreningen> https://www.youtube.com/watch?v=a7iD1wp-B_o

Revision och krav för Bra Miljöval

För att kontrollera att vi fortsätter att leva upp till Naturskyddsföreningens tuffa krav för Bra Miljöval genomgår vi varje år en extern revision. Revisionen genomförs dels av en oberoende revisionsbyrå samt av Naturskyddsföreningen.

Krav och kriterier

Vid Bra Miljövalsmärkningen av våra försäkringar för bil, villa och fritidshus kontrollerades bland annat att alla krav och kriterier för Bra Miljöval uppfylldes. Sammanfattningsvis syftar de till att försäkringarna ska göra en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Se kraven nedan och klicka för att se hur de uppfylls.

BRA MILJÖVALSKRAV

 • Aktiespararna Medlemsförsäkring följer samma miljöpolicy som WaterCircles. Den genomsyrar hela verksamheten och kvalitetssäkrar att miljöprestandan hela tiden förbättras.
 • Vår personal får kontinuerligt miljöutbildning, oavsett arbetsroll.
 • Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Certifieringen innebär att det finns ett ledningssystem för verksamheten för att minimera en negativ miljöpåverkan. Årligen genomför Svensk Certifiering en revision av verksamheten enligt kraven för ISO 14001
 • Elen som vi använder på kontoret är märkt med Bra Miljöval.
 • Vår resepolicy grundas på att minimera resandets negativa miljöeffekter. I praktiken innebär det att vi främst åker kollektivt i Stockholmsområdet och tar tåget inom Sverige.
 • Vi för logg över alla resor i tjänsten och kan därför utvärdera vårt resande för att reducera vår negativa påverkan på miljön.
 • Vi ger våra kunder information om Bra Miljöval och försäkringar.
 • Vi ger våra kunder tips gällande energi och miljö för en mer hållbar livsstil.
 • Våra kunder får tips och råd om hur man kan förebygga att inte få försäkringsskador genom att vara riskmedveten och aktsam.
 • När vi reparerar eller ersätter våra kunders skador väljer vi alltid de produkterna, materialen och alternativen som är bäst ur miljösynpunkt.
 • Vi strävar efter att öka mängden återbruk när vi reparerar skador.
 • När våra kunder ersätts med hyrbil är det alltid en miljöhyrbil.Vi arbetar hela tiden med att hitta fler leverantörer och samarbetspartners som är miljöcertifierade eller har ett gediget miljöarbete.
 • När vi placerar vårt kapital görs det alltid ur ett etiskt och miljömedvetet perspektiv. Detta görs genom att utesluta placeringar som rör t ex tobak, alkohol, kol- och kärnkraft eller uran.
 • If Skadeförsäkring ansvarar och förvaltar Aktiespararna medlemsförsäkring försäkringskapital. För detta finns ett avtal där If intygar att förvaltningen sker enligt kriteriekraven för Bra Miljöval. Därmed placeras försäkringskapitalet i bostadsobligationer. Se aktuella kapitalplaceringarna på WaterCircles hemsida>

KRITERIERKRAV BRA MILJÖVAL