Miljömärkningen Svanen gör snart entré på den svenska finansmarknaden

Nu är det klart att från och med nästa år kommer Svanen-märkningen att kunna guida dig i att göra hållbara och miljösmarta val även när du placerar ditt kapital. Utifrån en förstudie har Nordiska miljömärkningsnämnden nu beslutat att Svanen ska ta fram kriterier för en miljömärkning av aktiefonder.

Enligt Svanen är marknaden nu mogen och det finns det ett stort intresse från både den finansiella sektorn, företag samt konsumenter. Samtidigt understryker de att det är viktigt att kriteriekraven får en reell effekt och hoppas på en utveckling mot ett mer långsiktigt hållbart ägande hos företagen.

Enligt Nordisk miljömärkning finns följande inriktningsalternativ för miljömärkningen av aktiefonder:

  • Utesluta företag/branscher ur aktieportföljen
  • Inkludera företag som uppnår en viss nivå
  • Öka investeringar i företag med hållbara affärsidéer
  • Påverka företag genom ägarstyrning

Källa: Svanen.se