ISO 14001 – Miljöcertifiering

Det internationella standardiserade verktyget ISO 14001 hjälper företag att övervaka och förbättra sitt miljörelaterade arbete. Certifieringen hanteras och ägs av en extern, oberoende part och ger anvisningar om vad i verksamheten som fungerar bra och vad som måste förbättras.

Certifiering för ISO 14001

Verksamheten för Aktiespararna medlemsförsäkring är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och kvalitetssäkrar att det finns ett fungerande ledningssystem för miljöarbete. Likaså ger ISO 14001 en möjlighet till att följa, utvärdera och hela tiden utveckla miljöarbetet.

Revision för ISO 14001

Verksamheten revideras årligen för miljöcertifieringen ISO 14001 av en extern revisor. Vid revisionen kontrolleras att rutiner och mål för miljöarbetet uppfylls inom alla verksamhetsområden. Revisionen för ISO 14001 utförs av Svensk Certifiering, ett av Sveriges ledande företag inom kvalitetscertifiering och har hjälpt en mängd olika företag att minimera sin negativa miljöpåverkan.